نکات ایمنی

19 دسامبر 2018
رانندگي در برف

نکات رانندگی ایمن در برف

نکات رانندگی امین در برف را جدی بگیرید. امداد شبانه روزی تویوتا کد۰۰۳ : ۰۹۱۹۹۱۱۴۸۰۷
19 دسامبر 2018
خاموش كردن خودرو

هشداری در مورد خاموش کردن ماشین

هشدار هائی در مورد خاموش کردن ماشین به توصیه مسئول تعمیرگاه تویوتا کد۰۰۳