هشدارها

1 ژانویه 2019
گيربكس اتوماتيك

۱۰ نشانه اولیه خرابی گیربکس اتوماتیک که باید جدی بگیرید

جهت کنترل هزینه ها با دیدن یکی از این ده نشانه حتما با امداد شبانه روزی تویوتا کد۰۰۳ تماس بگیرید.